Bratři a sestry,

dnes slavíme slavnost Zvěstování Páně. Jistě si vzpomínáte, že jsem vás
vždy povzbuzoval slavit účastí na mši svaté slavnosti, které vyšly na všední
den. Dnes tu možnost nemáme a tak vám píši alespoň pár řádků na povzbuzení. 

Biskupové nás v tomto čase nabádají, abychom znovu našli osobní vztah s Ježíšem a posílili ho. Vztah se posiluje modlitbou a o ní nás sám Ježíš učí: „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ 

O čem můžeme dnešní den při modlitbě rozjímat?

Dnešní den je den, ve kterém zaznívají dvě „Ano“, ale mohly by zaznít i tři.

První „Ano“ je „Ano“ Božího Syna: V listu Židům čteme: „Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli!“ A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

Druhé „Ano“ je „Ano“ Panny Marie. V Lukášově evangeliu čteme: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ Maria se tak stane Matkou Božího Syna. Uvědomme si, že její „Ano“ se dotýká také jejího těla, vždyť mateřství se uskutečňuje v těle.

Třetí „Ano“ může být „Ano“ naše. Svatý Pavel v prvním listě Korinťanům píše: „Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ V jedné z nedělních prefací voláme: „Vždyť jsme tělem Kristovým a chrámem tvého Ducha a chceme ti vydávat svědectví a chválit tvou dobrotu a moudrost.“ Je to jásot nad tím, že můžeme i my nabídnout Bohu ke službě svou duši i tělo. Učiňme to!

Dnešní den je i dnem, kdy žasneme nad tím, jak Duch svatý dává člověku vyslovit a pochopit nevyslovitelné a hluboké Boží tajemství. Rozjímáme nad skutečností Vtělení: Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu. On je pravý Bůh a pravý člověk, jedna osoba ve dvou přirozenostech, Božské a lidské. Svatý papež Lev Veliký o tom píše:

Boží Syn sestupuje z nebeského trůnu a vstupuje do nízkosti světa: aniž se vzdává slávy Otcovy, rodí se novým zrozením do nového řádu.

Do řádu nového, neboť ač byl ve vlastním božském řádu neviditelný, v našem řádu se stal viditelným, ač byl nepochopitelný, chtěl být pochopen, ač byl dříve než čas, začal být v čase, absolutní Pán veškerenstva zastínil svou nesmírnou vznešenost a přijal existenci služebníka, Bůh, kterého se nemůže dotknout žádné utrpení, neváhal stát se trpícím člověkem a nesmrtelný se podrobil zákonům smrti.

Nuže ten, který je pravý Bůh, ten je i pravý člověk. V tomto spojení není žádná faleš, když se tu snoubí nízkost člověka s vysokostí Boží.

 Jako se totiž božství nemění slitováním, tak se člověčenství neztrácí důstojností. Obě přirozenosti jsou vzájemně spojeny, ale každá z nich působí, co je jí vlastní: Slovo působí, co přísluší Slovu, člověk koná, co přísluší člověku.

Jedna přirozenost se skví podivuhodnými skutky, druhá podléhá bezpráví. A jako je Slovo rovno Otci a nemá menší slávu než on, tak člověk neopouští přirozenost našeho rodu.“

Přeji vám všem požehnanou slavnost.

P. Jindřich

Sermons

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Sed do eiusmod tempor incididunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. 

Ut enim ad minim veniam.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Quis nostrud exercitation.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Upcoming Events

forging A Relationship with God.

DateJune 21

Time: 4:00 pm – 8:00 pm

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Mount Vernon Annual Youth Retreat

DateJune 26-29

Meet: 7:00am Church lot

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Římskokatolická farnost

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

Otec Jindřich

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652

Otec Marek

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154