FARNOSTI Přímětice a Citonice

Na této stránce najdete poslední články, pastýřské listy a ohlášky k příslušné farnosti.

Modlitba za zastavení války na Ukrajině

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí……

Poslední příspěvky

Pár historických faktů k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie O toto zasvěcení ( a také o smírná …
Modlitba za zastavení války na Ukrajině Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. …
Průvodce adventem – 3. týden 3. NEDĚLE ADVENTNÍ: Lidé se ptali Jana (Křtitele): “Co máme dělat?” Odpovídal jim: “Kdo má …

Římskokatolická farnost Přímětice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652 (P. Jindřich Čoupek)

Římskokatolická farnost Citonice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154 (P. Marek Coufal)