FARNOSTI Přímětice a Citonice

Na této stránce najdete poslední články, pastýřské listy a ohlášky k příslušné farnosti.

Duch Svatý a Maria

Úzký vztah Panny Marie a Ducha svatého je založen událostí Zvěstování. Anděl Gabriel Panně Marii říká: “Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní.” Vztah Panny Marie a  Ducha svatého nepřestávají komentovat četní mariánští světci. Mezi nimi svatý Ludvík Grignion ve své knize O pravé mariánské úctě píše tato slova. 

Poslední příspěvky

Milí čtenáři, už jsem napsal dvě slova a už to zase není pravda 😅 … Přírodovědci se snaží detekovat v rostlinách i živočiších strukturu DNA. …
Milí bratři a sestry, Od zítra začíná modlitba Novény k Duchu Svatému. Pokud chcete, můžete využít nabídku Komunity Blahoslavenství. Průběh novény i materiály ke stažení …
Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a …

Římskokatolická farnost Přímětice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652 (P. Jindřich Čoupek)

Římskokatolická farnost Citonice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154 (P. Marek Coufal)

Zajímavé odkazy