Milí čtenáři,

už jsem napsal dvě slova a už to zase není pravda 😅 … Přírodovědci se snaží detekovat v rostlinách i živočiších strukturu DNA. Než budete číst dál, zkuste si sami pro sebe říct, co by asi mohlo být takovou DNA křesťanství? (34)

V literatuře nebo ve filmech se občas objeví nějaká ta karikatura kněze, řeholníka  nebo věřícího: můžeme si vzpomenout třeba na „velebnost“ či Kelišovou z filmů o Slunci a senu, postavu kněze ze seriálu Vinaři či  Haškova polního kuráta Katze. Svět si z nás věřících někdy dělá legraci. To proto, že my sami k tomu svým životem kolikrát poskytujeme materiál. (86) Ale zpět k otázce po DNA křesťanství.

Prožili jsme Velikonoce, Letnice, Slavnost Nejsvětější Trojice, Boží Tělo a prožíváme měsíc Nejsvětějšího Srdce. To vše nám napovídá. Pro mne tím základním v křesťanství je Ježíš, kterého jedna stará kytarová píseň opěvuje jako Lásku, Radost, Pokoj, Život, Domov. Křesťanství je Ježíš a Ježíš je Život. Tak jde v křesťanství především o život: o život věčný.  Hospodin, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův je Bůh živý a živých. Ve čtvrté eucharistické modlitbě Církev Boha opěvuje: „Ty jsi jediný Bůh živý a pravý, jsi dřív než začal čas a žiješ navěky a přebýváš v nedostupném světle. Tys jediné dobro a zdroj všeho života, všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním a všem dáváš své světlo a radost.“

Zvlášť Janovo evangelium doslova překypuje životem. (203) Ježíš je Boží Syn, který sestoupil s nebe, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Ježíš je chléb, který sestupuje s nebe a dává život světu. Ježíš je dobrý pastýř, který dává život za své ovce, aby měly život a měly ho v hojnosti. Právě v něm se naplňuje naděje starozákonního žalmisty, který volá: „Ukážeš mi cestu k životu, …“ V Ježíši nám Bůh tuto cestu ukazuje, protože On je Cesta, Pravda, Život a Vzkříšení!

V čase Církve je tato plnost života darovaná v Ježíši Kristu ukryta ve svátostech. Proto je nepochopitelné, jak je možné, že se katolický křesťan někdy straní svátostí: jde ke svátosti smíření jednou za rok a protože už „dlouho nebyl u svaté zpovědi“, tak ani nechodí ke svatému přijímání. Vždyť právě v nich nás Ježíš stále žehná životem, abychom nebyli karikaturami křesťanů, ale aby na nás byl zřejmý Kristův život.

Přeji vám pěkné léto s Ježíšem! Amen(334).  

P. Jindřich Čoupek

Sermons

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Sed do eiusmod tempor incididunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. 

Ut enim ad minim veniam.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Quis nostrud exercitation.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Upcoming Events

forging A Relationship with God.

DateJune 21

Time: 4:00 pm – 8:00 pm

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Mount Vernon Annual Youth Retreat

DateJune 26-29

Meet: 7:00am Church lot

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Kontakt najdete na stránkách příslušné farnosti