Akce blízké budoucnosti

Farnost Přímětice vás srdečně zve na oslavu 800. výročí posvěcení kostela v Příměticích.

V neděli 12.7.2020 ve 14 hod.

Program: – Mše svatá před kostelem slavená novoříšským premonstrátským opatem P. Rudolfem Kosíkem. – Krátký historický exkurs PhDr. Jiřího Kacetla. – Všelidová veselice na farní zahradě s občerstvením, tombolou, a koncertem skupiny Květinka.

Pouť po poutních místech Čech
a Moravy

se koná ve dnech 28.9. – 2.10. Navštívíme Svatou Horu, kláštery v Novém dvoře a v Teplé, P. Josefa Čermáka v Kadani, Jablonné, Hejnici, Neratov, Králíky a Zlaté Hory.  Ubytování bude v hotelích a poutních domech v Teplé, Kadani, Broumově a Králíkách. Na první den je třeba mít jídlo s sebou, zajištěna bude až večeře. V dalších dnech se budeme stavovat i na oběd. Přihlašovat se lze u P. Jindřicha Čoupka (tel. 731402652, email jindrichcoupek@seznam.cz). Cena zahrnující ubytování s polopenzí a dopravu autobusem bude asi 6000,- Kč. Další podrobnosti zašlu přihlášeným.

TYNAFy na faře v Prosiměřicích

TYNAFy budou dva: jeden pro děti od 1. do 3. třídy ve dnech 1.- 4. 7. a druhý pro děti od 4. do 6. třídy ve dnech 8.-11.7. (Na Tynaf pro 1. 3. třídu zvu zvlášť děti, které letos měly jít k prvnímu svatému přijímání.)

Sraz dětí bude vždy ráno v 8:30 na faře. Děti čeká program, který sestává z her, práce, modlitby, náboženského vzdělávání, mše svaté a výtvarné činnosti. Druhý den TYNAFu zajedeme do Lechovic na koně a třetí den TYNAFU plánujeme návštěvu koupaliště v Banticích. Vše podle aktuálního počasí. Zakončení denního programu bude v 16 hodin s výjimkou posledního dne, kdy bude večer táborák a bude možné také na faře přenocovat.

Během dne bude na faře pro děti zajištěna dopolední i odpolední svačina a oběd. Bude-li v silách vás rodičů nám s tímto stravováním jakkoli pomoci (buď vařením oběda na faře nebo doma nebo upečením nějaké buchty), bude to vítáno. Je třeba, aby si děti s sebou vzali sportovní oblečení. Účastnický poplatek je 20,- Kč na den. Vstupné na koupaliště si každý platí sám. 

Na TYNAF je třeba se přihlásit do neděle 28.6. (resp. do neděle 5.7. – starší) buď sms na mobil 731402652 nebo zprávou na email jindrichcoupek@seznam.cz.

Kontakt najdete na stránkách příslušné farnosti