FARNOSTI Přímětice a Citonice

Na této stránce najdete poslední články, pastýřské listy a ohlášky k příslušné farnosti.

Duch Svatý a Maria

Úzký vztah Panny Marie a Ducha svatého je založen událostí Zvěstování. Anděl Gabriel Panně Marii říká: “Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní.” Vztah Panny Marie a  Ducha svatého nepřestávají komentovat četní mariánští světci. Mezi nimi svatý Ludvík Grignion ve své knize O pravé mariánské úctě píše tato slova. 

Poslední příspěvky

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a stále prožíváme dobu, která nás vede k tomu, abychom svoji víru prožívali s větší niterností, ve skrytosti …
Bratři a sestry, dnes slavíme slavnost Zvěstování Páně. Jistě si vzpomínáte, že jsem vásvždy povzbuzoval slavit účastí na mši svaté slavnosti, které vyšly na všedníden. …

Římskokatolická farnost Přímětice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652 (P. Jindřich Čoupek)

Římskokatolická farnost Citonice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154 (P. Marek Coufal)

Zajímavé odkazy