FARNOSTI Přímětice a Citonice

Na této stránce najdete poslední články, pastýřské listy a ohlášky k příslušné farnosti.

Modlitba za zastavení války na Ukrajině

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí……

Poslední příspěvky

Modlitba ve skrytosti podle Thomase Kithinga Ještě než začnu psát, tak bych rád upozornil na to, že jsem text bratra …
Drazí kněží,jáhnové, řeholnice, řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se …
Milí čtenáři, už jsem napsal dvě slova a už to zase není pravda 😅 … Přírodovědci se snaží detekovat v …

Římskokatolická farnost Přímětice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652 (P. Jindřich Čoupek)

Římskokatolická farnost Citonice

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154 (P. Marek Coufal)