FARNOSTI PROSIMĚŘICE, PRÁČE
A TĚŠETICE

Na této stránce najdete poslední články, pastýřské listy a ohlášky k příslušné farnosti.

Duch Svatý a Maria

Úzký vztah Panny Marie a Ducha svatého je založen událostí Zvěstování. Anděl Gabriel Panně Marii říká: “Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní.” Vztah Panny Marie a  Ducha svatého nepřestávají komentovat četní mariánští světci. Mezi nimi svatý Ludvík Grignion ve své knize O pravé mariánské úctě píše tato slova. 

Poslední příspěvky

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a stále prožíváme dobu, která nás vede k tomu, abychom svoji víru prožívali s větší niterností, ve skrytosti …
Bratři a sestry, dnes slavíme slavnost Zvěstování Páně. Jistě si vzpomínáte, že jsem vásvždy povzbuzoval slavit účastí na mši svaté slavnosti, které vyšly na všedníden. …

Možnost ubytování na faře

Městys Prosiměřice se nachází asi 14 km severně od Znojma na silnici na Moravský Krumlov.

Do areálu fary v Prosiměřicích vjedete nebo vejdete červenými dřevěnými vraty z návsi městyse Prosiměřice: vlevo od kostela sv. Jiljí okolo zelené budovy obchodu s potravinami. 

Faru lze zamluvit pro pobyt na telefonu 731402652 nebo na emailu jindrichcoupek@seznam.cz.

Římskokatolická farnost Prosiměřice

Prosiměřice 93
671 61 Prosiměřice
IČO: 49439995
 

Otec Jindřich

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652

 

Zajímavé odkazy